Saqqaa / Neqeroorutinut maannakkorpiaq takussutissiaq - T-NA-094

Opførelse af Ny politistation i Ilulissat

Neqeroorummut immikkuualuttut

Opførelse af Ny politistation i Ilulissat

Offentlig licitation på vegne af bygherren, Bygningsstyrelsen, udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation. Arbejderne udbydes i hovedentreprise og omfatter følgende overordnede fagområder:

 • Jordarbejder
 • Murerarbejder
 • Betonarbejder
 • Tømrerarbejder
 • Snedkerarbejder
 • Smedearbejder
 • Malerarbejder
 • VVS-arbejder
 • El-arbejder

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »Det økonomisk mest fordelagtige tilbud«

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge:

 1. Erklæring fra skattevæsenet der dokumenterer at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr.
 2. Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om hans mulighed for garantistillelse, inden arbejdets overdragelse.
 3. Såfremt der afgives tilbud som konsortium skal der vedlægges erklæring om at alle konsortiets virksomheder hæfter solidarisk.
 4. Såfremt tilbudsgiver ikke har hjemsted i Grønland skal vedlægges redegørelse for hvordan næringsloven agtes overholdt.

Arbejdet forventes påbegyndt primo 2022 og forventes afsluttet medio 2023.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.byggeweb.dk og kan downloades.

Udbuddet har titlen Ny politistation i Ilulissat og udbudsnr. TN720173. Tilbudsgiver kan mod betaling bestille print af det samlede udbudsmateriale direkte fra Byggeweb.

Masanti A/S
Issortarfimmut 7
Postboks 1420
3900 Nuuk

Suliakkiisoq

Suliakkiisoq Bygningsstyrelsen (Staten)