Suliarinnittussarsiornerit kingulliit

Kopimaskiinanik printerinermullu pilersuinermut kiffartuussinermullu atatillugu tunngaviusumik isumaqatigiissusiorfigisassanut suliariumannittussarsiuussipput

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik v. Pisiortornermut Allaffik Namminersorlutik Oqartussat,…

Suliarinnittussarsiornissamut nittartagaq

Ugguuna allatsigit