Hjem / Aktuel oversigt over udbud - T-NA-062

6 ungdomsboliger, Qaanaaq

Detaljer om udbud

På vegne af bygherren, Grønlands Selvstyre udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation.
Opgaven omfatter opførelse af 6 ungdomsboliger i Qaanaaq. Samlede bruttoetageareal udgør ca. 295 m²
Arbejdet udføres i hovedentreprise med følgende fagområder/ fagentrepriser
1.Nedrivningsarbejder inkl. terrænarbejder
2.Tømrer- og snedkerarbejder inkl. tagdækningsarbejder
3.Malerarbejder
4.VVS-arbejder
5.El-arbejder
I henhold til § 25a, stk. 1 i Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ovennævnte opgave offentliggjort ved forhåndsmeddelelse. I den forbindelse er der vist sig at være mere end tre virksomheder som har vist interesse for at modtage udbudsmateriale og i den forbindelse udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation. Arbejderne skal udføres i perioden primo juli 2021 og forventes afsluttet primo februar 2023. Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet »den laveste pris« For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge:
1)Tro og love-erklæring om tilbudsgiversgæld til det offentlige med fuldmagt til bygherren til hos
myndighederne at indhente bekræftelse på tro og love erklæringen's rigtighed.
2)Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om hans mulighed for garantistillelse,
inden arbejdets overdragelse.

OBS:
Fra 06.05.2021, kl. 16.00 kan udbudsmaterialet downloades på Byggeweb på internetportalen
www.rib-soft-ware.dk. Alt udbudsmateriale og øvrige informationer vedrørende udbuddet er registreret under udbudsnummer TN045881. For at få adgang til udbudsmaterialet må I først oprette en brugerprofil, hvorefter I kan søge på udbudsnummeret på Byggeweb Udbud, og registrere jer som tilbudsgiver. Tilbudsgivere, der er oprettet i Byggeweb kan endvidere mod betaling rekvirere udbudsmaterialet i papirformat ved henvendelse på e-mail: [email protected]
Licitationstidspunkt samt -sted vil fremgå af udbudsmaterialet.

Ordregiver

Ordregiver Økonomi- & Personalestyrelsen